بستن پورت در لینوکس اوبونتو

با سلام برای بستن پورت مشخص در لینوکس کافی است از دستور زیر استفاده نمایید (برای مثال اگر قصد بستن پورت 8002 را داشته باشیم):

sudo kill $(sudo lsof -t -i:8002)

 

افکار خود را به اشتراک گذارید