حل ارور Conda command not found پس از نصب anaconda

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

با سلام، اگر از zshاستفاده می کنید. کافیه مراحل زیر رو برای حل مشکل انجام بدهید:

۱- فایل .zshrcرا باز کرده. (این فایل داخل پوشه home شما می باشد – hidden است)

۲- خط زیر را به آن اضافه کنید :

export PATH="/home/username/anaconda3/bin:$PATH"

توجه کنید که مسیر رو با توجه به محل نصب anaconda تغییر دهید (اگر داخل محل پیشفرض نصب کردید، فقط باید usernameا تغییر دهید)

۳- ترمینال را ببندید و باز کنید و یا از دستور زیر استفاده کنید:

source ~/.zshrc

افکار خود را به اشتراک گذارید