کلون کردن گیت

آموزش های git : روش های clone کردن یک مخزن گیت

زمان مطالعه: 2 دقیقه

با سلام و درود، همیشه داخل بلاگ جای مطالب در مورد git خالی بوده و همیشه قصد داشتم با یه ویدیوی آموزشی در مورد git و آموزش های مرتبط با اون حرف بزنم که با توجه به مشغله تقریبا این کار نشد بود و در نتیجه تصمیم گرفتم در طی چند مطلب کوتاه، هر دفعه مبحثی از گیت را به صورت پیشرفته مطرح کنم. در این مطلب به مبحث cloneکردن در git پرداخته شده است.

اول از همه باید مطمئن شوید گیت روی سیستم شما نصب می باشد، برای این کار کافیست از دستور زیر استفاده کنید:

git --version

output:
  git version 2.27.0

clone کردن یک git repository توسط git clone :

دستور clone کردن خیلی ساده است و صرفا نیاز است تا url مخزن مورد نظرتون که قصد clone کردن آن را دارید، داشته باشید. به مثال زیر توجه داشته باشید:

$ git clone <url>
$ git clone https://github.com/username/project.git

Cloning into 'project'...
remote: Enumerating objects: 813, done.
remote: Total 813 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 813
Receiving objects: 100% (813/813), 3.66 MiB | 5.52 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (391/391), done.

clone کردن git repository در یک فولدر مشخص:

برای این کار کافیست به انتهای دستور بالایی یک نام فولدر نیز اضافه کنید، به شکل زیر:

$ git clone <url> <directory>

بدست آوردن branch ای که آن را clone کرده اید باید از دستور git branchاستفاده کنید که نام branchاستفاده شده را خروجی می دهد:

$ git branch
* master

clone کردن یک branch مشخص از git repository:

برای اینکه یک branchمشخص از رپوزیتوری مورد نظرتان را کلون کنید، باید از آپشن -b و نام branchدر دستور clone به شکل زیر استفاده کنید:

$ git clone -b <branch> <remote_repo>

برای مثال:

$ git clone -b dev https://github.com/username/project.git

Cloning into 'project'...
remote: Enumerating objects: 813, done.
remote: Total 813 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 813
Receiving objects: 100% (813/813), 3.66 MiB | 5.65 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (391/391), done.

حال اگر دستور git branchرا بزنید باید خروجی dev به شما بدهد:

$ git branch
* dev

با استفاده از آپشن -b شما تمامی branchها را کلون می کنید ولی اون branchای که مشخص کرده اید را check out می کنید. به این معنی که اگر دستور git branch با آپشن -a به معنی تمامی branchها را اجرا کنید، تمامی branchها را خواهید دید:

$ git branch -a

* dev
  remotes/origin/HEAD -> origin/master
  remotes/origin/dev
  remotes/origin/master
  remotes/origin/feature

اگر می خواهید فقط branchای که مشخص کرده اید clone شود، باید از آپشن –single-branch استفاده نمایید:

$ git clone --single-branch --branch <branchn> <repository>

با اجرای دستور git branch -a می توانید از این قضیه مطمئن شوید:

$ git branch -a

* dev
  remotes/origin/dev

نکته: این آپشن فقط برای گیت های با ورژن بالاتر از 1.17.10 کار می کند، پس از ورژن گیت خود مطمئن شوید:

$ git --version

git version 2.27.0

ادامه دارد….

clone کردن یک git repository با استفاده از ssh یا نام کاربری رمز عبور و …

افکار خود را به اشتراک گذارید