تغییر DNS نیم سرور و آدرس IP در اوبونتو سرور

زمان مطالعه: 2 دقیقه

با سلام و درود. در این آموزش با تغییر دادن DNS و در کل ویرایش تنظیمات IPv4 یا IPv6 که ابتدای نصب لینوکس سرور انجام دادیم پرداخته شده است.

برای تغییر و کانفیگ کردن DNS resolver ها دروت لینوکس کافیست به سادگی فایل /etc/resolv/conf رو باز کنید و موجودیت های داخل آن را ویرایش کنید، فایل را ذخیره کنید و استفاده کنید. این فایل وجود داره ولی بهص ورت symlinkست و توسط systemd-resolved سرویس کنترل می شود و به صورت دستی نمی توان آن را تغییر داد.

systemd-resolved  سرویسی است که DNS نیم ها را برای سرویس های لوکال و اپلیکیشن ها فراهم می کند که توسط Netplan قابل کانفیگ شدن هستند.

فایل های کانفیگ Netplan داخل دایرکتوری /etc/netplan قرار دارند. شما احتمالا داخل آن یک یا دو فایل خواهید دید. نام فایل با توجه به setupمی تواند متفاوت باشد.

این فایل ها به شما اجازه می دهد که network interface ها را کانفیگ کنید که شمال آدرس های IP ، gatewayها و DNS نیم سرور ها می باشد.

با text editor که من از Nanoاستفاده می کنم، فایل داخل مسیر /etc/netplan را باز کنید:

sudo nano 00-installer-config.yaml

برای تغییر Dnas Nameserverها کافیست خطوط زیر را تغییر دهید:

   nameservers:
    addresses:
    - 10.11.10.9
    - 192.168.100.9

همین که تغییرات خود را انجام دادید و فایل را ذخیره کردید. دستور زیر را اجرا کنید:

sudo netplan apply

برای اینکه مطمین شوید تغییرات DNS سرور به درستی انجام شده، دستور زیر را اجرا کنید و به خروجی آن نگاهی بیاندازید:

systemd-resolve --status | grep 'DNS Servers' -A2

افکار خود را به اشتراک گذارید