روش تنظیم یا تغییر دادن Timezone در اوبونتو

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

خب امروز با آموزش تنظیم یا تغییر timezone روی اوبونتو در خدمتتون هستم.

برای ادامه آموزش فقط دسترسی sudo نیاز دارید 🙂

بررسی timezone فعلی در اوبونتو

timedatectl ابزاری کامندلاینی هست که به شما اجازه می دهد تا زمان و تاریخ سیستم را بینید و تغییر دهید. این دستور روی اکثر سیستم های مبتنی بر لینوکس جدید قابل اجرا می باشد.

برای پرینت کردن timezone فعلی سیستم از دستور timedatectl بدون هیچ آرگومانی استفاده کنید:

timedatectl

خروجی اش به صورت زیر خواهد بود:

        Local time: Tue 2022-01-11 11:57:06 UTC
      Universal time: Tue 2022-01-11 11:57:06 UTC
         RTC time: Tue 2022-01-11 11:57:06  
        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)    
System clock synchronized: no             
       NTP service: active           
     RTC in local TZ: no      

تایم زون سیستم همچنین در فایل /etc/timezone نوشته شده است:

cat /etc/timezone

تغییر timezone با استفاده از دستور timedatectl در اوبونتو:

قبل از تغییر timezone شما نیاز دارید تا نام کامل timezone که می خواهید استفاده کنید را بدست آورید.

timedatectl list-timezones
...
America/Montevideo
America/Nassau
America/New_York
America/Nipigon
America/Nome
America/Noronha
...

همین که timezone خود را از لیست بالا بدست آوردید، از دستور زیر برای تغییر timezone استفاده کنید:

sudo timedatectl set-timezone your_time_zone

برای مثال اگر timezon تهران مد نظرتون هست باید از دستور زیر استفاده کنید (Asia/Tehran):

sudo timedatectl set-timezone Asia/Tehran

مجدد خروجی دستور timedatectl را بررسی کنید:

timedatectl
        Local time: Tue 2022-01-11 15:32:19 +0330
      Universal time: Tue 2022-01-11 12:02:19 UTC 
         RTC time: Tue 2022-01-11 12:02:19   
        Time zone: Asia/Tehran (+0330, +0330)  
System clock synchronized: no              
       NTP service: active            
     RTC in local TZ: no

افکار خود را به اشتراک گذارید