ریست کردن رمز user یا postgres در PostgreSQL

تغییر رمز user در postgresql

با سلام و درود، در این آموزش میخوام روش ریست کردن رمز عبور کاربر postgres از PostgreSQL رو با هم مرور کنیم.

پیش فرض :

روی سروری که PostgreSQL نصب شده، دسترسی کاربر ادمین داشته باشید. پس اگر روی Linuxهستید، باید دسترسی sudo داشته باشید.

قدم اول:

ابتدا باید فایل pg_hba.conf را پیدا کرده و بررسی کنیم، برای این منظور به دایرکتوری زیر بروید:

/etc/postgresql/9.1/main

دنبال خطی مشابه خط زیر در ابتدای ruleها بگردید:

# Database administrative login by Unix domain socket 
local  all       postgres                peer

اگر خط پیدا شده مشابه بالا بود که به قدم دوم برید، در غیر این صورت باید کاملا خط مشابه خط بالا باشد، ممکن است بجای peer مقدار md5 باشد، پس باید مقدار md5 رو به peer تغییر دهید.

حال سرویس postgresql را با دستور زیر reload کنید:

sudo service postgresql reload

قدم دوم:

حال با تغییرات بالا، شما با دسترسی sudo امکان یان رو دارید که به psql لاگین کنید.

sudo -u postgres psql

پس از لاگین شدن، از دستور زیر جهت تغییر رمزعبور postgres استفاده کنید:

ALTER USER postgres PASSWORD 'newpassword';

در خط بالا، postgres نام user هست که قصد داریم رمز عبورش را تغییر دهیم، اگر قصد تغییر رمز عبور کاربر دیگری را دارید، نام اون کاربر رو جایگزین postgres کنید.

و تمام