فایرفاکس دولوپر ادیشن

نصب Firefox Developer روی لینوکس Ubuntu

زمان مطالعه: 2 دقیقه

با سلام و تبریک سال نو، در این آموزش با نحوه نصب Firefoxنسخه Developer روی لینوکس اوبونتو در خدمتتون هستم:)

قدم اول: ابتدا باید فایل .tar نسخه دولوپری فایرفاکس را از اینجا دانلود کنید.

قدم دوم: وارد ترمینال شوید (alt+ctl+t) و به پوشه ای که در آن دانلود کرده اید بروید (cd Downloads)

به اسم فایل دقت کنید که با توجه به ورژن منتشر شده ممکن است در زمان دانلود شما متفاوت از این تصویر باشد.

قدم سوم: با دستور زیر فایل دانلود شده را به /opt انتقال می دهیم:

sudo cp -rp firefox-88.0b6.tar.bz2 /opt

قدم چهارم: به پوشه /opt می رویم و با دستور زیر فایل tar را un-tar می کنیم و سپس فایل tar را حذف می کنیم:

cd /opt
sudo tar xjf firefox-88.0b6.tar.bz2

sudo rm -rf firefox-88.0b6.tar.bz2

قدم پنجم: صاحب پوشه ای که فایرفاکس نسخه دولوپر در آن وجود دارد را تغییر می دهیم (/opt/firefox)

sudo chown -R $USER /opt/firefox

قدم ششم: فایل .bashrc را باز می کنیم:

sudo nano ~/.bashrc

و خط زیر که مسیر فایل اجرایی firefox developer editionهست را به انتهای آن اضافه می کنیم:

export PATH=/opt/firefox/firefox:$PATH

قدم هفتم: حال نوبت به ساخت Unity desktop file رسیده تا بتوان داخل launcher فایرفاکس دولوپر را ببینیم:

cat > ~/.local/share/applications/firefoxDeveloperEdition.desktop <<EOL
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Firefox Developer Edition
Exec=/opt/firefox/firefox
Icon=/opt/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Network;WebBrowser;Favorite;
MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml_xml;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;x-scheme-handler/ftp; X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow;NewIncognitos;
EOL

و تمام 🙂

افکار خود را به اشتراک گذارید