نصب ionCube Loader روی ubuntu

زمان مطالعه: 3 دقیقه

با سلام و درود، درد این مطلب با نصب ماژول یا افزونه php با نام ionCube در خدمتتون هستم که به phpاین اجازه را می دهد که فایل های محافظت شده و انکود شده با استفاده از نرم افزار ionCube Encoder را اجرا کند. معمولا وردپرس یا دیگر نرم افزار های تجاری نیاز به این افزونه خواهند داشت.

در ادامه به روش نصب ioncube روی لینوکس اوبونتو پرداخته شده است.

پیش نیاز ها:

یک سیستم عامل لینوکس اوبونتو/دبیان که وب سرور Apache یا Nginx روی آن نصب باشد.

قدم اول: نصب Apacheیا Nginx بهمراه PHP

اگر در حال حاضر وب سرور Apacheیا Nginx همراه با PHP را نصب دارید، از این مرحله عبور کنید و به مرحله ۲ برویددر غیر این صورت از یکی از دو دستور زیر استفاده کنید:

-------------------- Install Apache with PHP --------------------
$ sudo apt install apache2 php7.4 php7.4-fpm php7.4-cli 

-------------------- Install Nginx with PHP -------------------- 
$ sudo apt install nginx php7.4 php7.4-fpm php7.4-cli

همین که Apache یا Nginx را نصب کردید، می توانید وب سرور را اجرا کرده و آن را برای اجرای بهنگام بوت تظنیم و فعال کنید.

-------------------- Start Apache Web Server --------------------
$ sudo systemctl start apache2
$ sudo systemctl enable apache2

-------------------- Start Nginx + PHP-FPM Server --------------------
$ sudo systemctl start nginx
$ sudo systemctl enable nginx
$ sudo systemctl start php7.4-fpm
$ sudo systemctl enable php7.4-fpm

قدم دوم : دانلود IonCube Loader

به وب سایت  inocube رفته و فایل های نصب را دانلود کنید، اما قبل از آن باید دریابید که سیستم عامل شما ۶۴ بیتی است یا ۳۲ بیت.، از دستور زیر استفاده کنید:

uname -a

output:
--------------------------
Linux sadegh-khan-asp 5.8.0-33-generic #36-Ubuntu SMP Wed Dec 9 09:14:40 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

خب همین که فهمیدید سیستم عامل شما چند بیتی است، نوبت به دانلود ioncube می رسد: (داخل فولدر تمپ tmpدانلود می کنیم)

-------------------- For 64-bit System --------------------
$ cd /tmp
$ wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

-------------------- For 32-bit System --------------------
$ cd /tmp
$ wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

پس از دانلود از حالت فشرده خارج کنید و وارد فولدر استخراج شده شوید:

$ tar -zxvf ioncube_loaders_lin_x86*
$ cd ioncube/
$ ls -l

قدم سوم: نصب ionCube Loader برای PHP:

در اسکرین شات بالا مشاهده کردید که در فایل نصبی برای php با ورژن های مختلف فایل ionCube وجود دارد. پس ابتدا ورژن phpخود را بدست آورید:

php -v

با توجه به اسکرین شات بالا مشخص هست که نسخه php ۷.۴ می باشد.

حال باید محل دایکرتوری افزونه های PHP با ورژن 7.4 را بدست آوریم:

php -i | grep extension_dir


output:
  ------------------
  extension_dir => /usr/lib/php/20190902 => /usr/lib/php/20190902

حال باید فایل ionCubeمتناسب با phpرا در این فولدر کپی کنیم:

sudo cp /ioncube/ioncube_loader_lin_7.4.so /usr/lib/php/20190902

نکته: توجه داشته باشید ورژن php و مسیر افزونه ها را با توجه به سیستم خودتون تظنیم کنید.

قدم ۴ : کانفیگ کردن ionCube Loader برای PHP

خب قدم اول باید ionCube Loaderرا برای کار با PHPکانفیگ کنید، با توجه به سه میر زیر، می بینید که مسیرهای متفاوتی برای php.ini روی اوبونتو وجود دارد.

$ sudo vi /etc/php/7.0/cli/php.ini 		#for PHP CLI 
$ sudo vi /etc/php/7.0/fpm/php.ini		#for PHP-FPM & Nginx
$ sudo vi /etc/php/7.0/apache2/php.ini	        #for Apache2

حال خط زیر را به اولین خط فایل های php.ini اضافه کنید.

zend_extension = /usr/lib/php/20190902/ioncube_loader_lin_7.4.so

نکته: توجه داشته باشید ورژن php و مسیر افزونه ها را با توجه به سیستم خودتون تظنیم کنید.

حال باید وپب سرور را ریست کنیم:

-------------------- Start Apache Web Server --------------------
$ sudo systemctl restart apache2

-------------------- Start Nginx + PHP-FPM Server --------------------
$ sudo systemctl restart nginx
$ sudo systemctl restart php-fpm

قدم ۵ : تست ionCube Loader

و تمام 🙂

مرجع اصلی

افکار خود را به اشتراک گذارید