بلاگ صادق خان

بلاگی شخصی از یک برنامه نویس، در پست ها سعی شده دغدغه های یک برنامه نویس چه در زمینه تخصصی چه در زمینه دیگر علاقه مندی های شخصی ام آورده بشه. حوزه های اصلی پست ها به ترتیب برنامه نویسی، سبک زندگی، عکاسی و سفر می باشند.