دسته بندی / OS / Linux / sysadmin

در این دسته بندی سعی شده مطالب مرتبط به سیستم عامل لینوکس و توزیع های مختلف آن گنجانده شود. این آموزش ها موارد کاربردی داخل خود سیستم عامل لینوکس و همچنین آموزش های برنامه نویسی در محیط لینوکس (مخصوصا اوبونتو) را شامل می شود.